Pracownia RTG

W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (RTG) realizowane są świadczenia z zakresu radiologii cyfrowej. Podstawą do wykonania zdjęcia jest skierowanie. Pracownię obsługuje wykwalifikowany personel medyczny, który uczestniczy w szkoleniach z zakresu Zapewnienia Jakości w Rentgenodiagnostyce i Ochronie Radiologicznej Pacjenta. Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada opracowany i wdrożony system zarządzania jakością.

Zakład Diagnostyki Obrazowej obejmuje:
  • pracownię rentgenodiagnostyczną (RTG)
  • pracownię ultrasonograficzną (USG)

Pracownia RTG świadczy usługi w zakresie:
  • zdjęć rentgenowskich układu kostno-stawowego
  • narządów wewnętrznych
  • oraz tkanek miękkich

Zdjęcia wykonujemy na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, specjalistów z naszej przychodni oraz umów z innymi placówkami.
Realizujemy również badania odpłatnie po konkurencyjnych cenach. Podstawą wykonania zdjęcia rtg jest skierowanie. Szczegóły można uzyskać pod numerem 52-341-54-22

Pracownia ultrasonograficzna (USG)
W pracowni USG wykonywane są badania w zakresie ultrasonografii ogólnej,
urologicznej (usg jamy brzusznej, tarczycy,piersi ,węzłów chłonnych, ślinianek, gruczołu krokowego, jąder ... )
Rejestracja na wyznaczone terminy odbywa się osobiście lub telefonicznie 52-341-54-22
Realizujemy również USG odpłatnie.
Badania USG odpłatne można wykonywać bez skierowania po uprzedniej rejestracji telefonicznej 55-341-54-22.

Zakład Diagnostyki Obrazowej czynny:

poniedziałek, środa, piątek:
8:00-14:00

wtorek, czwartek:
12:00-18:00