Poradnia Stomatologiczna

Poradnia Stomatologiczna zajmuje się rozpoznaniem, różnicowaniem i leczeniem ostrych i przewlekłych chorób zębów i jamy ustnej oraz prowadzeniem działalności profilaktycznej, zwłaszcza dotyczącej chorób społecznych, jak próchnica i choroby przyzębia.

Główne zadania i obowiązki poradni to:

 • badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu uzębienia;
 • nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
 • kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
 • interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym laboratoryjnych, radiologicznych i innych;
 • znieczulanie miejscowe i przewodowe;
 • leczenie chorób stomatologicznych, takich jak: ubytki zębowe, wady zgryzu, próchnica, choroby przyzębia, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej;
 • sprawowanie opieki (kontroli) po zabiegach stomatologicznych;
 • prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
 • sprawowanie nadzoru nad sprzętem stomatologicznym (wyjaławianie), lekami, środkami do wypełnień zębowych i środkami opatrunkowymi;
 • uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zębów i jamy ustnej;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.